Gå til hovedinnhold Gå til søk Booking

Vilkår og betingelser ved bestilling

Betingelser for kjøp og deltakelse på turer og aktiviteter i regi av Bratten Via Ferrata

Vilkår for kjøp av tjenester.

Bekreftelse
Bestillingen er bindende når du har mottatt skriftlig bekreftelse fra Bratten Via Ferrata om mottatt betaling. Bratten Via Ferrata er da ansvarlig for å levere de produkter/arrangementer du har bestilt, samtidig som du blir økonomisk ansvarlig for bestillingen. I det øyeblikk du gjør en bestilling, bekrefter du samtidig at du har myndighet til å akseptere på vegne av deg selv og eventuelt reisefølge. Du aksepterer ansvar for at innbetaling skjer til oss for samtlige reisende i ditt følge. Du er selv ansvarlig for å påse at reservasjonen er i samsvar med bestilling. Du vil være ansvarlig for at samtlige i ditt reisefølge blir holdt fullt informert om hva som er bestilt og om eventuelle endringer.

Avbestilling
Du kan kansellere din bestilling uten kostnad frem til 4 dager(96 timer) før avgang for aktiviteten. Innbetalt beløp vil bli refundert i sin helhet. For kanselleringer innen 48 timer før avgang gis det 50% refusjon. Kanselleringer mindre enn 48 timer før avgang refunderes ikke. Avbestillinger må gjøres skriftlig til post@brattenviaferrata.no.

Klager
Eventuelle klager knyttet til leveransen fra Bratten Via Ferrata må meldes skriftlig innen 5 dager etter gjennomført arrangement. Klager som blir levert senere enn denne fristen vil ikke bli gitt noen form for økonomisk kompensasjon.

Beskrivelse av utførelse
Bratten Via Ferrata forbeholder seg retten til å endre turer og program grunnet værforhold. Alle program og turer kan bli endret eller kansellert av sikkerhetshensyn. Ved kansellering fra vår side vil innbetalt beløp bli refundert i sin helhet. Turer må ha minimum to påmeldte for å gjennomføres. Har du booket tur alene og denne ikke gjennomføres får du anledning til å bytte til en senere tur.

Risiko og ansvar
Deltakelse på flere av våre turer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Ved kjøp av våre tjenester aksepterer du denne risikoen.

Bratten Via Ferrata påtar seg ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade forårsaket av deltakere eller deres handlinger med mindre uhellet eller ulykken skyldes grov uaktsomhet fra vår eller guidens side. Bratten Via Ferrata kan ikke holdes ansvarlig for tap og merkostnader grunnet forsinkelser utenfor selskapets kontroll som streik, ulykker, sykdom eller andre forhold som faller inn under force majeure.

Forsikring
Bratten Via Ferrata stiller ikke reise- og avbestillingsforsikring på våre turer. Deltagere bør derfor selv ha dekkende reise/ansvarsforsikring ifht. aktuell aktivitet. Bratten Via Ferrata er ikke ansvarlig for verdier som medbringes av kunden, som vesker, briller, kamera/ telefon, klær osv.

Bratten Via Ferrata er ansvarsforsikret gjennom våre forsikringsagenter.

Kundens plikt
Deltakerne er selv ansvarlig for å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket for å delta på bestilte turer. Kunden må rette seg etter ordensbestemmelser og anvisninger gitt av arrangøren.

Bratten Via Ferrata forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på en tur dersom kunden er en trussel for sikkerheten, enten for seg selv eller de andre deltakerne, eller dersom kunden opptrer slik at han/hun er til stor sjenanse for de andre deltakerne.

Deltakere på våre turer bekrefter med deres reservasjon at det ikke finnes noen medisinske grunner til å tvile på deres deltagelse i det beskrevne programmet. Instruksjoner av personell skal overholdes. I tilfeller der dette ikke følges har vårt personell tillatelse til å avvise deltakeren fra videre deltagelse på turen. I slike tilfeller vil deltakeren ikke ha rett til refusjon.

I tilfellet en deltaker bryter sin deltakelse på en tur eller i et program på hans eller hennes eget ønske, har han eller hun ingen krav på refusjon.