Gå til hovedinnhold Gå til søk Booking

Sikkerhetsregler

Vårt fokus er å gi gode opplevelser i trygge rammer. Derfor er vår høyeste prioritet sikkerhet. Les våre sikkerhetsregler før du booker tur og kommer for å klatre.

1. Det er forbudt å benytte Bratten Via Ferrata uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring, samt lest og forstått alle sikkerhetsregler. Hver enkelt bruker skal alltid delta i den fullstendige praktiske og teoretiske opplæring før man kan klatre. Oppmerksom og forsiktig etterlevelse av alle regler og instrukser er utelukkende brukerens ansvar.

2. Alt sikkerhets utstyr skal brukes i henhold til alle de instruksjoner som er gitt. Selen skal til en hver tid sitte stramt. Spør dersom du er usikker på om selen sitter godt. Bruk hjelm også på turen ned for økt sikkerhet. Etter end økt skal alt sikkerhets utstyr leveres tilbake.

3. Aldersgrensen er 10 år. Personer under 15 år må klatre sammen med en foresatt. Personer under 18 år skal ha godkjenning av foresatt eller verge før man klatrer. Alle som klatrer må være over 40kg.

4. Registrering er obligatorisk. Ved registrering er man pålagt å underskrive på en egenerklæring som innebærer at man har lest alle sikkerhets regler og har forstått alt av instruksjoner som blir gitt. I tilfelle mindreårige deltagere, er foresatt eller verge pliktig i å forklare disse til den mindreårige.

5. Når man klatrer i Bratten Via Ferrata innebærer det visse farer som har risiko. Det er viktig å bevege seg rolig og kontrollert gjennom hele turen og vurdere hvert steg man tar for økt sikkerhet.

6. Hver deltager har ansvar for egen aktivitet og sikkerhet i Bratten. For mindreårige deltakere er det foresatt eller verge ansvarlige for sin egen, og den mindreåriges aktivitet og sikkerhet. Den mindreårige skal følges aktivt under hele turen.

7. Der det er wire skal denne alltid brukes, hvor karabinene skal være festet og låst forsvarlig. Karabinene festes motsatt vei i forhold til hverandre slik at man unngår med et feilgrep å koble ifra begge karabiner på samme tid.

8. Hold trygg avstand til klatreren foran deg, dette er spesielt viktig på steder med høyere risiko. La det være minimum en øyebolt imellom hver deltager. Klatrer man sammen men en mindreårig kan man klatre litt tettere.

9. Skal man passere andre klatrere er det viktig å gjøre dette på flatere partier med høyeste aktsomhet, uten å koble seg ifra wire-en. Det er da viktig å kommunisere godt med de som skal passeres for å unngå at noen skal føle seg utrygge eller presset.

10. Vær oppmerksom på løse elementer som f.eks drikkeflaske, telefon, kamera, ryggsekk, løse steiner osv. som kan utgjøre en fare for deg selv eller andre som kommer klatrende etter.

11. Personer med psykiske eller fysiske lidelser som vil være en trussel mot egen og andres helse har ikke adgang til å klatre Bratten.

12. Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler har ikke adgang til å klatre i Bratten.

13. Gravide, personer som er epileptiske, lider av rygg- og/eller nakkeskade eller har hjerteproblemer er ikke anbefalt å klatre før de har rådført seg med lege.

14. Bratten Via Ferrata har ikke ansvar for verdisaker som blir mistet under klatringen, på tur ned eller eventuelt forsvunnet fra biler, sykler osv.

15. Bratten Via Ferrata kan uten forbehold stenge klatrestien av sikkerhetsmessige grunner, slik som spesielle værforhold eller vedlikehold.

16. Bruk av hansker er anbefalt. Dette gir også en god beskyttelse imot wire’n. Hanskene vi har til salgs er av type med gummibelegg så man oppnår mest mulig friksjon når man holder seg fast.